Vamos colorir e ligar as partes do corpo humano ás sombras correspondente;(Pág.65)